Showing 1–16 of 221 results

Son kem lì DIOR 🌡 – 𝑼𝒍𝒕𝒓𝒂 𝑪𝒂𝒓𝒆 𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅

750.000

Son lì dạng thỏi 𝗟𝗘𝗠𝗢𝗡𝗔𝗗𝗘 𝗠𝗔𝗧𝗧𝗘 𝗔𝗗𝗗𝗜𝗖𝗧 𝗟𝗜𝗣𝗦𝗧𝗜𝗖𝗞

280.000 250.000

Son Dưỡng Môi 𝗬𝗡𝗠 𝗥𝗮𝗶𝗻𝗯𝗼𝘄 𝗛𝗼𝗻𝗲𝘆 𝗟𝗶𝗽 𝗕𝗮𝗹𝗺 Với Phép Thuật Đổi Màu

140.000 120.000

Son Kem 𝐌𝐞𝐫𝐳𝐲 𝐁𝐞 𝐘𝐨𝐮𝐫 𝐒𝐞𝐥𝐟 𝐓𝐡𝐞 𝐅𝐢𝐫𝐬𝐭 𝐕𝐞𝐥𝐯𝐞𝐭 𝐓𝐢𝐧𝐭 (Merzy Xanh Phiên Bản Giới Hạn )

160.000 150.000

Son kem lì 𝗖𝗼𝗹𝗼𝘂𝗿𝗽𝗼𝗽 𝗟𝘂𝘅 𝗩𝗲𝗹𝘃𝗲𝘁 𝗟𝗶𝗾𝘂𝗶𝗱

420.000

Son dưỡng 𝐋𝐢𝐩𝐈𝐜𝐞 𝐒𝐡𝐞𝐞𝐫 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐫 𝐌𝐎𝐈𝐒𝐓 𝐒𝐇𝐈𝐄𝐋𝐃

55.000

Son dưỡng chiết xuất thiên nhiên 𝗟𝗶𝗽𝗶𝗰𝗲 𝗟𝗶𝗽 𝗣𝘂𝗿𝗲

70.000 65.000

Son dưỡng chiết xuất trái cây 𝗟𝗶𝗽𝗶𝗰𝗲 𝗦𝗵𝗲𝗲𝗿 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗿 𝗙𝗿𝘂𝗶𝘁 𝗝𝘂𝗶𝗰𝗲

65.000

Son dưỡng môi 𝗩𝗮𝘀𝗲𝗹𝗶𝗻𝗲 dạng thỏi

40.000 35.000

Son kem lì Ink Velvet mẫu mới 2019, Son kem lì 𝑷𝒆𝒓𝒊𝒑𝒆𝒓𝒂 𝑷𝒆𝒓𝒊’𝒔 𝑰𝒏𝒌 𝑽𝒆𝒍𝒗𝒆𝒕

Son kem lì 𝑷𝒆𝒓𝒊𝒑𝒆𝒓𝒂 𝑷𝒆𝒓𝒊’𝒔 𝑰𝒏𝒌 𝑽𝒆𝒍𝒗𝒆𝒕

130.000

𝑪𝒍𝒐𝒖𝒅 𝑳𝒊𝒑 𝑻𝒊𝒏𝒕

280.000 240.000

𝑽𝒆𝒍𝒗𝒆𝒕 𝑳𝒊𝒑 𝑻𝒊𝒏𝒕

250.000 210.000

𝑴𝒐𝒐𝒅 𝑹𝒆𝒄𝒊𝒑𝒆 𝑳𝒊𝒑 𝑪𝒐𝒍𝒐𝒓

350.000 310.000

𝑪𝒓𝒆𝒂𝒎 𝑴𝒂𝒕𝒕 𝑹𝒐𝒖𝒈𝒆

180.000 130.000

𝑨𝒊𝒓 𝑭𝒊𝒕 𝑽𝒆𝒍𝒗𝒆𝒕 𝑻𝒊𝒏𝒕 (𝒗𝒆𝒓1)

180.000 130.000