Showing 1–16 of 396 results

👁 Mascara 2 đầu Beauskin 👁 – 𝑹𝒐𝒔𝒆𝒅𝒆𝒘 𝑴𝒂𝒔𝒄𝒂𝒓𝒂 𝑳𝒐𝒏𝒈 & 𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝑫𝒖𝒂𝒍

280.000

💫 Phấn tươi Age 20’s 💫 – 𝗘𝘀𝘀𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗖𝗼𝘃𝗲𝗿 𝗣𝗮𝗰𝘁 𝗩𝗫 𝗦𝗣𝗙 𝟱𝟬+ / 𝗣𝗔+++

280.000

🍳 Phấn nước che khuyết điểm CLIO 🍳 – 𝑲𝒊𝒍𝒍 𝑪𝒐𝒗𝒆𝒓 𝑪𝒐𝒏𝒄𝒆𝒂𝒍 𝑪𝒖𝒔𝒉𝒊𝒐𝒏

320.000

🎱 Bút kẻ mắt KARADIUM 🎱 – 𝑾𝒂𝒕𝒆𝒓𝒑𝒓𝒐𝒐𝒇 𝑩𝒓𝒖𝒔𝒉 𝑳𝒊𝒏𝒆𝒓 𝑩𝒍𝒂𝒄𝒌

100.000

🐾 Bút kẻ mắt 24h không trôi VACOSI 🐾 – 𝑾𝒂𝒕𝒆𝒓𝒑𝒓𝒐𝒐𝒇 𝑾𝒂𝒕𝒆𝒓 𝑷𝒆𝒏 24𝒉

120.000

👁 Bút kẻ mắt VACOSI 👁 – 𝗡𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮𝗹 𝗦𝘁𝘂𝗱𝗶𝗼 𝗪𝗮𝘁𝗲𝗿𝗽𝗿𝗼𝗼𝗳 𝗣𝗲𝗻 𝗘𝘆𝗲𝗹𝗶𝗻𝗲𝗿

95.000

🛹 Bút phẩy sợi lông mày VACOSI 🛹 – 𝑹𝒆𝒂𝒍𝒃𝒓𝒐𝒘 𝑻𝒂𝒕𝒕𝒐𝒐 𝑷𝒆𝒏

95.000

Kit che khuyết điểm Son&Park – 𝑪𝑼𝑺𝑻𝑶𝑴 𝑪𝑶𝑽𝑬𝑹 𝑪𝑶𝑵𝑪𝑬𝑨𝑳𝑬𝑹 𝑲𝑰𝑻

400.000

Phấn nước che khuyết điểm 𝗜𝗢𝗣𝗘 ☁ – 𝗣𝗲𝗿𝗳𝗲𝗰𝘁 𝗖𝗼𝘃𝗲𝗿 𝗖𝘂𝘀𝗵𝗶𝗼𝗻 𝗦𝗽𝗳 𝟱𝟬 / 𝗣𝗔 +++

230.000 210.000

𝑴𝒊𝒔𝒔𝒉𝒂 – 𝑽𝒆𝒍𝒗𝒆𝒕 𝑳𝒊𝒌𝒆 𝑪𝒐𝒍𝒐𝒓 𝑺𝒕𝒊𝒄𝒌

150.000

Mascara Nars- 𝑪𝒍𝒊𝒎𝒂𝒙 𝑴𝒂𝒔𝒄𝒂𝒓𝒂 𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒊𝒛𝒊𝒏𝒈 𝑴𝒂𝒔𝒄𝒂𝒓𝒂 𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝑴𝒂𝒙𝒊𝒎𝒂𝒍

650.000

Phấn nước kiềm dầu LIME – 𝑹𝒆𝒂𝒍 𝑪𝒐𝒗𝒆𝒓 𝑷𝒊𝒏𝒌 𝑪𝒖𝒔𝒉𝒊𝒐𝒏 𝑺𝑷𝑭50+ 𝑷𝑨+++

280.000 270.000

Phấn Má Hồng 𝟯𝗖𝗘 𝗗𝘂𝗮𝗹 𝗕𝗹𝗲𝗻𝗱 𝗕𝗹𝘂𝘀𝗵𝗲𝗿

300.000

Kem nền che khuyết điểm AVK ✨ – 𝐏𝐞𝐫𝐟𝐞𝐜𝐭 𝐂𝐨𝐯𝐞𝐫 𝐁.𝐁 𝐒𝐭𝐢𝐜𝐤 𝐇𝐃 –

250.000

𝐀𝐩𝐞𝐚𝐜𝐡 𝐨𝐢𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥 𝐰𝐚𝐭𝐞𝐫 𝐁𝐥𝐨𝐭𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐏𝐨𝐰𝐝𝐞𝐫 [collab KaKaoFriends]

250.000 220.000

Kem nền Wet n Wild – 𝑷𝒉𝒐𝒕𝒐 𝑭𝒐𝒄𝒖𝒔 𝑭𝒐𝒖𝒏𝒅𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏

160.000