Showing 1–16 of 38 results

Nước súc miệng 𝟑𝐃 𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞 𝐁𝐫𝐢𝐥𝐥𝐢𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐀𝐝𝐯𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐄𝐱𝐩𝐞𝐫𝐢𝐞𝐧𝐜𝐞

250.000 220.000

Nước Súc Miệng 𝐂𝐫𝐞𝐬𝐭 𝐏𝐫𝐨-𝐇𝐞𝐚𝐥𝐭𝐡 𝐀𝐝𝐯𝐚𝐧𝐜𝐞𝐝 𝐀𝐧𝐭𝐢𝐜𝐚𝐯𝐢𝐭𝐲 𝐅𝐥𝐮𝐨𝐫𝐢𝐝𝐞 𝐌𝐨𝐮𝐭𝐡𝐰𝐚𝐬𝐡 𝐖𝐢𝐭𝐡 𝐄𝐱𝐭𝐫𝐚 𝐃𝐞𝐞𝐩 𝐂𝐥𝐞𝐚𝐧

200.000 170.000

𝐀𝐪𝐮𝐚𝐟𝐫𝐞𝐬𝐡 𝐌𝐲 𝐁𝐢𝐠 𝐓𝐞𝐞𝐭𝐡 𝟔+ – Kem đánh răng cho trẻ từ 6 tuổi

32.000

𝐊𝐞𝐦 đ𝐚́𝐧𝐡 𝐫𝐚̆𝐧𝐠 𝟑𝐃 𝐂𝐫𝐞𝐬𝐭 𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞

140.000 130.000

Nước súc miệng PROPOLINSE

165.000

Kem đánh răng Glister – 𝑴𝒖𝒍𝒕𝒊-𝒂𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑭𝒍𝒖𝒐𝒓𝒊𝒅𝒆 𝑻𝒐𝒐𝒕𝒉𝒑𝒂𝒔𝒕𝒆

125.000

Kem đánh răng muối Sunstar

70.000

Kem đánh trắng răng LION – 𝑾𝒉𝒊𝒕𝒆 & 𝑾𝒉𝒊𝒕𝒆

70.000

😁 Kem đánh răng trẻ em CREST 😁 – Kid’s Crest CAVITY PROTECTION [bé từ 2t ⬆]

70.000

(1 miếng) Miếng dán trắng răng Crest 3DWhite Whitestrips – Glamorous White Safe&Effective ADA

55.000

(Liệu trình 14 ngày) Miếng dán trắng răng Crest 3DWhite Whitestrips – Glamorous White Safe&Effective ADA

770.000 750.000

Nước súc miệng trẻ em Aquafresh Junior (trẻ em 6+)

165.000 100.000

Nước Súc Miệng Trắng Răng Crest 3D Brilliance Advanced Whitening Experience

285.000 220.000

Kem Đánh Răng Trắng Sáng WHITENING FLUORIDE TOOTHPASTE

260.000 195.000

Bột tẩy trắng răng Eucryl

75.000 50.000

Kem Đánh Răng White & White Lion 150g – Nhật

75.000 50.000