Showing 1–16 of 138 results

Sữa rửa mặt trà xanh 𝗜𝗻𝗻𝗶𝘀𝗳𝗿𝗲𝗲 – 𝗚𝗿𝗲𝗲𝗻 𝗧𝗲𝗮 𝗙𝗼𝗮𝗺 𝗖𝗹𝗲𝗮𝗻𝘀𝗲𝗿

150.000

Sữa rửa mặt hạt táo xanh 𝗜𝗡𝗡𝗜𝗦𝗙𝗥𝗘𝗘 – 𝗔𝗽𝗽𝗹𝗲 𝗦𝗲𝗲𝗱 𝗖𝗹𝗲𝗮𝗻𝘀𝗶𝗻𝗴 𝗙𝗼𝗮𝗺

150.000

𝐈𝐧𝐧𝐢𝐬𝐟𝐫𝐞𝐞 𝐉𝐞𝐣𝐮 𝐏𝐨𝐦𝐞𝐠𝐫𝐚𝐧𝐚𝐭𝐞 𝐑𝐞𝐯𝐢𝐭𝐚𝐥𝐢𝐳𝐢𝐧𝐠 𝐅𝐨𝐚𝐦 𝐂𝐥𝐞𝐚𝐧𝐬𝐞𝐫

200.000

Gel rửa mặt tạo bọt 𝗕𝗶𝗼𝗱𝗲𝗿𝗺𝗮 𝗦𝗲́𝗯𝗶𝘂𝗺 𝗚𝗲𝗹 𝗠𝗼𝘂𝘀𝘀𝗮𝗻𝘁

220.000

Sữa rửa mặt sủi bọt rau củ 𝗪𝗼𝗻𝗱𝗲𝗿 𝗕𝗮𝘁𝗵 – 𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿 𝗩𝗲𝗴𝗶𝘁𝗼𝗸𝘀 𝗖𝗹𝗲𝗮𝗻𝘀𝗲𝗿

230.000 220.000

Sữa rửa mặt Pond’s đỏ chống lão hóa 𝗔𝗴𝗲 𝗠𝗶𝗿𝗮𝗰𝗹𝗲

95.000

𝗦𝘂𝗹𝘄𝗵𝗮𝘀𝗼𝗼 – 𝗚𝗲𝗻𝘁𝗹𝗲 𝗖𝗹𝗲𝗮𝗻𝘀𝗶𝗻𝗴 𝗙𝗼𝗮𝗺

150.000

𝐀𝐇𝐀-𝐁𝐇𝐀-𝐏𝐇𝐀 𝟑𝟎 𝐃𝐚𝐲𝐬 𝐌𝐢𝐫𝐚𝐜𝐥𝐞 𝐀𝐜𝐧𝐞 𝐂𝐥𝐞𝐚𝐫 𝐅𝐨𝐚𝐦

230.000

𝑹𝒊𝒄𝒆 𝑾𝒂𝒕𝒆𝒓 𝑩𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕 𝑭𝒐𝒂𝒎𝒊𝒏𝒈 𝑪𝒍𝒆𝒂𝒏𝒔𝒆𝒓

75.000

𝗘𝗽𝗶𝘀𝗼𝗱𝗲 𝘀𝗿𝗰𝘂𝗯 𝗳𝗼𝗮𝗺 𝗰𝗹𝗲𝗮𝗻𝘀𝗶𝗻𝗴 𝘄𝗵𝗶𝘁𝗲

70.000

𝑩𝒊𝒋𝒂 𝑻𝒓𝒐𝒖𝒃𝒍𝒆 𝑭𝒂𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑭𝒐𝒂𝒎

130.000

𝑭𝒂𝒄𝒆 𝑺𝒐𝒂𝒑

150.000

𝙈𝙮 𝙂𝙤𝙡𝙙 𝙆𝙤𝙧𝙚𝙖 𝙍𝙚𝙙 𝙂𝙞𝙣𝙨𝙚𝙣𝙜 𝙒𝙝𝙞𝙩𝙚 𝘾𝙧𝙚𝙖𝙢

70.000

𝗣𝗲𝗿𝗳𝗲𝗰𝘁 𝗖𝗹𝗲𝗮𝗻 𝗖𝗹𝗲𝗮𝗻𝘀𝗶𝗻𝗴 𝗙𝗼𝗮𝗺

120.000

Sữa rửa mặt hoa cúc Kiehl’s – 𝑪𝒂𝒍𝒆𝒏𝒅𝒖𝒍𝒂 𝑫𝒆𝒆𝒑 𝑪𝒍𝒆𝒂𝒏𝒔𝒊𝒏𝒈 𝑭𝒐𝒂𝒎𝒊𝒏𝒈 𝑭𝒂𝒄𝒆 𝑾𝒂𝒔𝒉 [da thường, da dầu]

670.000 620.000

Sữa rửa mặt tẩy tế bào chết ST.IVES

79.000